Από τις εγκυρότερες πηγές παγκοσμίως, ο Economist δημοσιεύει κάθε χρόνο στατιστικά στοιχεία για το πολιτικό σύστημα και την δημοκρατία στις περισσότερες χώρες του πλανήτη.

Με τον εμφατικό υπότιτλο “Democracy in limbo” (Η Δημοκρατία στις πύλες της κολάσεως), ο Δείκτης Δημοκρατίας του Economist για το 2013 μας πληροφορεί ότι…. σε σύνολο 167 χωρών μόλις οι 25 είναι σε καθεστώς απόλυτης δημοκρατίας, 54 σε καθεστώς ελαττωματικής* δημοκρατίας, 36 χώρες αποτελούν υβριδικά συστήματα δημοκρατίας και απολυταρχισμού,ενώ 52 χώρες λειτουργούν σε απολυταρχικό καθεστώς.dem.index2013

Παράλληλα, μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την έρευνα ΕΔΩ.

*Σύμφωνα με θεωρίες της συγκριτικής πολιτικής το καθεστώς της ελαττωματικής δημοκρατίας χαρακτηρίζεται ως “ανελεύθερη δημοκρατία” και περιλαμβάνει κράτη όπως η Κούβα και η Ρωσία. (πηγή: Rod Hague και Martin Harrop, Συγκριτική πολιτική και διακυβέρνηση, Κριτική, 2011)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *