Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ορίσει κανείς την δημοκρατία, πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους είδη δημοκρατίας, τόσες προσεγγίσεις όσοι και οι άνθρωποι που αγωνίζονται καθημερινά για να την εξελίξουν. Βασική προϋπόθεση όμως για την εξέλιξη της δημοκρατίας, είναι η άμεση και συνεχή αλληλεπίδρασή της με τους πολίτες και την κοινωνία, εσένα.

Πώς όμως εξελίσσεται η δημοκρατία και από ποιον; Τις τελευταίες δεκαετίες, όταν καταστήθηκε αυτονόητη στη δύση, η θεωρητική εξέλιξη της δημοκρατίας ήταν αποκλειστικό έργο διανοητών και φιλοσόφων, πολιτικών και ακτιβιστών ανά τον πλανήτη. Όμως η ουσιαστική πρόοδος, η δημοκρατία που ακούει τους πολίτες, μπορεί να δημιουργηθεί μονάχα από τους ίδιους.

Για το λόγο αυτό είναι ανάγκη να ξεφύγουμε από την παθητική παρακολούθηση των εξελίξεων και να συμμετάσχουμε οι ίδιοι στην διαμόρφωση της δημοκρατίας του 21ου αιώνα. Ενός συστήματος βασισμένου στις δικές μας ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας. Την εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ρευστής γεωπολιτικής πραγματικότητας, μόνο ο ρεαλιστικός ανθρωπισμός μπορεί να μας οδηγήσει στο αύριο.

Είναι καιρός, λοιπόν, όλοι εμείς, ο καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί, να συμβάλλουμε στο διάλογο και να ξεκινήσουμε τις απαραίτητες δράσεις για την δημοκρατία που οραματιζόμαστε. Αυτός είναι ο σκοπός της εκστρατείας Planting Democracy, να ανοίξει το διάλογο για την εξέλιξη της δημοκρατίας.

Και όταν μιλούμε για δημοκρατία, δεν εννοούμε μονάχα ένα πολίτευμα. Αναφερόμαστε στην δημοκρατία ως σύστημα πεποιθήσεων, ιδεολογική αρχή και ανάγκη για την ομαλή και δημιουργική συμβίωση των ανθρώπων. Την δημοκρατικότητα της απασχόλησης των εργαζομένων, την ελεύθερη και ακομμάτιστη εκπαίδευση, την εσωκομματική δημοκρατία, την δημοκρατία στα μέσα ενημέρωσης, σε κάθε τομέα της ανθρώπινης καθημερινότητας.

Για εμάς, η δημοκρατία είναι ζήτημα ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια εμπεριέχει την πολιτική ελευθερία, προασπίζει το δικαίωμα στην υγεία και την εργασία, την εκπαίδευση και την κοινωνική ασφάλιση.